Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Spis treści:

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Administrator Danych Osobowych
 • 3 Dane kontaktowe
 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • 6 Okres przechowywania danych osobowych
 • 7 Kategorie danych osobowych
 • 8 Pliki cookies
 • 9 Udostępnianie danych
 • 10 Uprawnienia Klientów

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów firmy F.H.U. Śpioch Piotr Pawłucki oraz serwisu internetowego Śpioch dostępnego pod adresem www.spioch.eu (dalej jako „Sklep”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

 • 2 Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu jest Piotr Pawłucki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. ŚPIOCH Piotr Pawłucki, ul. Franciszkańska 9, 37-500 Jarosław, NIP: 7952323205, REGON: 364879361 (dalej jako „Administrator”).

 • 3 Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sklep@spioch.eu lub pisemnie na adres: F.H.U. ŚPIOCH Piotr Pawłucki, ul. Franciszkańska 9, 37-500 Jarosław.

 

 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia. 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. realizacja zamówień w Sklepie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 2. obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej (art. 6 ust. 1 pkt b i c) RODO),
 3. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 4. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 5. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 6. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 7. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),,
 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

 

 • 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 2. dane dotyczące sprzedaży ratalnej – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 6. prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
 7. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej,
 8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

 

 • 7 Kategorie danych osobowych

  Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 1. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
 2. w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
 3. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;
 4. w związku z korespondencją w ramach chatu online: adres e-mail, imię.
 5. Podczas korzystania ze strony www.spioch.eu  Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

 • 8 Pliki cookies

 

 1. Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z serwisu internetowego – Śpioch- dostępnego pod adresem www.spioch.eu
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z serwisu www.spioch.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
 • rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 2. dostosowanie zawartości i funkcjonowania serwisu www.spioch.eu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 9 Udostępnianie danych

 

 1. W celu realizacji umowy zawartej ze Sklepem Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:
 2. operatorzy pocztowi,
 3. operatorzy systemów płatności,
 4. banki oferujące sprzedaż ratalną.

 

 • 10 Uprawnienia Klientów

 

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.